Influenter

Vi ønsker at skabe stærke relationer mellem influent og brand. Med en håndfuld af Danmarks dygtigste influenter bygger vi bro mellem kommercielle samarbejder og værdifuldt indhold, der er menneskeligt og troværdigt. Vi taler ikke til målgruppen – vi taler med dem.