Influenter

Vi ønsker at skabe stærke relationer mellem Content Creator og brand. Med en håndfuld af Danmarks dygtigste profiler bygger vi bro mellem kommercielle samarbejder og værdifuldt indhold, der er menneskeligt og troværdigt. Vi taler ikke til målgruppen – vi taler med dem.